Nieuws

 

16  oktober INFORMATIEAVOND VUURWERKANGST 
 

Graag nodigen we u uit voor onze vuurwerkangst informatieavond. Deze avond is voor zowel eigenaren met honden die al angstig zijn, als voor eigenaren van puppy’s en/of voor andere geïnteresseerden.

Gedragstherapeute Joan Lamark bespreekt o.a. de volgende punten: Hoe ontstaat angst, hoe werken de zintuigen bij de hond, wat kunt u zelf doen?

Er zijn geen kosten aan verbonden en bent u geen klant bij ons? Geen probleem, ook u bent van harte welkom!
 
Locatie:         Dierenartsenpraktijk Midden Nederland, Garderbroekerweg 131a, 3774 JC Kootwijkerbroek
Datum:          Woensdag 16 oktober 2019
Programma:       19.30u    Inloop met koffie & thee
                         20.00u    Start informatie avond
                         21.30u    Einde informatieavond

We hopen op uw belangstelling en horen graag vóór 5 oktober met hoeveel personen u deze avond wilt bijwonen (gelieve uw hond thuis te laten). Aanmelden kan telefonisch (0342-442740) of per e-mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

 

 

Februari = maand van het gebit

 

Deze maand kunt u een afspraak bij de dierenarts maken om naar het gebit van uw huisdier te laten kijken...….. u krijgt dan 50% korting op het consult!

Verder krijgt u deze maand 10% korting op gebitsreiniging/producten.

Bel 0342-442740 en maak een afspraak. 

 

 

 

 

Uitbraak influenza bij paarden

 

Een uitbraak van influenza is momenteel op een aantal stallen geconstateerd.

De faculteit Diergeneeskunde in Utrecht heeft in overleg met de Gezondheidsdienst voor Dieren in  Deventer een nieuwsbericht opgesteld met informatie:


Influenza bij paarden in Nederland
Op dit moment heerst er in Nederland op een flink aantal grotere en kleinere stallen influenza. Voor zover we weten vooral in het zuiden, maar ook in het midden van het land.


Influenza is een zeer besmettelijk griepvirus voor paarden en leidt tot hoge koorts (die vaak over meerdere dagen meerdere pieken vertoont), hoesten en een snotneus. Soms worden ook dikke benen gezien. De dieren zijn vaak erg ziek, willen dagenlang niet eten en hebben vaak weken nodig om weer volledig te herstellen. De tijd tussen het oppikken van de infectie en de eerste symptomen kan variëren van 1 tot 3 dagen, maar is soms ook langer. Paarden kunnen net voor de koortsperiode al virus uitscheiden en doen dat zeker tijdens de koorts. Vaak is behandeling door de dierenarts nodig.


Er zijn verschillende stammen van het influenza virus voor paarden. Op dit moment lijkt een stam te circuleren die niet alleen niet of minder goed gevaccineerde paarden aanpakt, maar ook bij goed gevaccineerde paarden tot ziekte kan leiden, al zijn de symptomen dan doorgaans minder ernstig.


Het dringende advies is om stallen waar een griepuitbraak heerst te sluiten (geen paarden erbij en geen paarden eruit). Verder is het zinvol om door de dierenarts de diagnose door middel van een neusswab van paarden met koorts te laten bevestigen.
Het is van groot belang dat stalhouders en individuele eigenaren zich realiseren dat bij verdenking op een influenza-infectie toch op pad gaan naar andere bedrijven of wedstrijden uitermate onverantwoordelijk is! Ook het organiseren van wedstrijden of evenementen op bedrijven waar een infectie heerst is echt onverstandig én onverantwoordelijk. Equine influenza is duidelijk ‘besmettelijker’ dan rhinopneumonie omdat het virus ‘sterker’ is en makkelijker ook gemakkelijk door de lucht over enige afstand zich kan verspreiden.


Prof.dr. Marianne Sloet – Faculteit Diergeneeskunde, Utrecht  en Dr. Kees van Maanen – Gezondheidsdienst voor Dieren, Deventer

 

Personeelswijzigingen

 

Dierenarts Simon van Laar verlaat per 1 september a.s. onze praktijk. Na negen jaar bij DAP Midden Nederland te hebben gewerkt is het voor hem tijd voor een nieuwe uitdaging. Wij wensen hem veel succes in zijn nieuwe baan.

Het verheugt ons u tegelijkertijd onze nieuwe dierenarts te kunnen voorstellen: Jolien Pruijn. Jolien is maandag 20 augustus met haar werkzaamheden in onze praktijk begonnen.

 

Inmiddels is assistente Henriette Bij de Vaate met zwangerschapsverlof. Elsbeth Fieret is haar vervanger; zij is aanwezig van maandag t/m donderdag. De verwachting is dat Henriette aan het einde van het jaar op de woensdag en vrijdag weer bij ons aan het werk zal zijn. Elsbeth is dan aanwezig op de maandag en dinsdag.

 

Wij hebben er alle vertrouwen in dat we met onze nieuwe enthousiaste medewerkers Jolien en Elsbeth u nog beter van dienst te kunnen zijn.

 

 

Privacyverklaring

 

Dierenartsenpraktijk Midden Nederland, Garderbroekerweg 131a, 3774 JC Kootwijkerbroek, 0342-442740, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dierenartsenpraktijk Midden Nederland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam                                                                                                                                           
 • Adresgegevens   
 • Telefoonnummer                                                                                                                                                       
 • Emailadres                                                                                                                                                             
 • Bankrekeningnummer
 • UBN
 • Koppelgegevens
 • BTW-nummer
 • KvK-nummer

 

Met welk doel en op welke basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dierenartsenpraktijk Midden Nederland slaat u gegevens digitaal op om een goede zorg te kunnen verlenen.

De patiëntenkaart van uw dier(en) is gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens. Wij gebruiken dit om: 

 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. 
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.                                                                         
 • Het afhandelen van uw betaling.                                                                                                                         
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatiebrieven (hiervoor kunt u zich afmelden).

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens af te geven, maar zonder deze gegevens kunnen we u niet helpen. Met het afgeven van de bovenstaande gegevens geeft u uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te verwerken en bewaren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Dierenartsenpraktijk Midden Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die genomen worden computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van dierenartsenpraktijk Midden Nederland) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw gegevens worden opgeslagen in ons praktijkmanagement software. Ze worden uitsluitend gebruikt voor het doel waar u ze voor heeft afgegeven. Naast een digitaal archief is er tot 2016 nog een papieren archief.  Dierenartsenpraktijk Midden Nederland verwijdert uw persoonsgegevens indien ze langer dan tien jaar niet meer actief zijn. De belastingdienst kan namelijk soms nog gegevens terugvragen tot tien jaar terug.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Dierenartsenpraktijk Midden Nederland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven zoals Infokalf, Rescalf, Medirund, Infovarken, CLVP, Gezondheidsdienst en dierenarts-specialisten die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dierenartsenpraktijk Midden Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door dierenartsenpraktijk Midden Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Indien een wettelijke bewaartermijn is vereist, slaan wij uw gegevens in dat geval op in een inactief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

U krijgt van ons bericht als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.

U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij slaan uw gegevens dan op in een inactief archief (zie hierboven).

Al het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

Dierenartsenpraktijk Midden Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dierenartsenpraktijk Midden Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmakin en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Cookies

Wij maken geen gebruik van Cookies.

 

Vragen?

Mocht u vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot bovenstaande informatie, neem dan contact op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


 

Openingstijden

Doordeweeks zijn wij geopend van 8.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00 uur. 

's Zaterdags zijn wij gesloten.

Voor spoedgevallen zijn wij 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer 0342-442740.

Naar contact