Diergezondheid en bedrijfsbegeleiding

 

In geval van ziekte bij pluimvee is het belangrijk snel de juiste behandeling in te stellen. Voor een goed herstel moeten we de juiste behandelingsstrategie bepalen. Dit doen we op basis van bedrijfsbezoeken, secties en laboratoriumonderzoeken, gezondheids- en behandelplannen.


Bedrijfsbezoeken:
De bedrijfsbezoeken  vormen de basis van de diagnostiek. We letten hierbij op het type pluimvee, de bedrijfshistorie, kuikenpaspoorten, huisvesting.  Daarnaast beoordelen we het klinisch ziektebeeld, worden kengetallen geëvalueerd en secties uitgevoerd.

Secties en laboratoriumonderzoek:
Laboratoriumonderzoeken waarbij secties, bacteriologische, virologische en verdere onderzoeken worden verricht ondersteunen de bedrijfsbezoeken. Zo krijgen we uitgebreide diagnostiek en kan  een antibiogram worden bepaald, waardoor efficiënter en gerichter behandeld kan worden. Goede en gerichte behandelingen zijn van belang voor het welzijn van het dier en vermindering van antibioticaresistentie.

Voor het insturen van sectiemateriaal maken we gebruik van een ophaalservice om zo snel mogelijk een sectieverslag en uitslagen te krijgen.

Gezondheidsplannen en Behandelplannen:
Jaarlijks maakt de vaste bedrijfsdierenarts  samen met de veehouder en  eventueel andere vaste bedrijfsadviseurs het gezondheidsplan en behandelplan. We evalueren en vernieuwen de plannen ieder jaar om te streven naar optimale diergezondheid en dierwelzijn. We bespreken de bedrijfshistorie van het achterliggend jaar om op basis daarvan goede management- en behandelstrategieën te bepalen voor de toekomst.

Contact

Garderbroekerweg 131a
3774 JC  Kootwijkerbroek

Tel.: 0342-442740
info@dapmiddennederland.nl

Klik hier voor routebeschrijving.

Openingstijden

Doordeweeks zijn wij geopend van 8.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00 uur. 

's Zaterdags zijn wij gesloten.

Voor spoedgevallen zijn wij 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer 0342-442740.

Naar contact