Medicijnen  14-12-2015

Rispoval IntraNasaal  

Ervaringen van veehouder met Rispoval IntraNasaal.Klik op onderstaande link:   

Richtlijn droogzetten

Vanaf 1 januari 2013 is het preventieve gebruik van antibiotica wettelijk verboden. Dit betekent ook dat het preventieve gebruik van droogzetters niet langer is toegestaan. Omdat wij net als u weten dat als we helemaal stoppen met het droogzetten er veel meer uierontstekingen zullen ontstaan, is er een richtlijn droogzetten opgesteld. In deze richtlijn is geprobeerd een evenwicht te vinden tussen het verantwoord gebruiken van antibiotica, het dierwelzijn en de emotionele belasting en eventuele negatieve economische effecten voor de veehouder bij het ontstaan van koeien met klinische mastitis. De belangrijkste punten uit de richtlijn droogzetten zijn: Koeien mogen alleen drooggezet worden als er aanwijzingen zijn dat er op het moment van droogzetten een infectie in het uier aanwezig is. Om deze infectie aan te tonen kunnen de volgende criteria worden aangehouden: vaarzen met een celgetal boven 150.000 mogen worden drooggezet; koeien met een celgetal boven de 50.000 mogen worden drooggezet. Dit celgetal moet in de laatste zes weken voor droogzetten zijn bepaald. Celgetalbepaling kan bij ons op de praktijk, via de MPR of bij de Gezondheidsdienst. Andere manieren om infecties in het uier aan te tonen zijn bijvoorbeeld een verhoogde geleidbaarheid of LDH bepaling. Voorwaarde is dat de methode die gebruikt wordt goed onderbouwd is: overleg hierover met uw dierenarts. De diagnostische resultaten dienen in het bedrijfsdossier te worden vastgelegd. Als de koeien en vaarzen in de groep vallen waarin ze mogen worden drooggezet, moet de juiste droogzetter worden bepaald. Eerstekeuzeantibiotica (Orbenin Dry Cow® en Orbenin Extra Dry Cow®) mogen aan de hand van het verhoogde celgetal worden voorgeschreven. Tweedekeuzeantibiotica (bijvoorbeeld Supermastidol®) mogen alleen worden ingezet onder bepaalde voorwaarden. De richtlijn geeft aan dat er in de laatste maand  minimaal 3% van de koppel ernstige mastitis heeft gehad tijdens de droogstand of in de eerste 100 dagen na het kalven, en dat is aangetoond door middel van B.O. dat deze mastitis werd veroorzaakt door een kiem die niet gevoelig is voor een eerstekeuzemiddel. Voor het afgeven van tweedekeuzedroogzetters dient de dierenarts een bedrijfsbezoek af te leggen met bedrijfs- en dierinspectie en een schriftelijk plan van aanpak op te stellen met actiepunten ter verbetering van het droogstandsmanagement voor de komende drie maanden. Na drie maanden wordt dit plan geëvalueerd. Alles wordt vastgelegd in het bedrijfsdossier. Wat betekent dit voor u? Overleg met uw dierenarts met betrekking tot: De methode van celgetalbepaling. Indien u nog niet deelneemt aan de MPR en u wilt gaan/blijven droogzetten dan moet u gaan nadenken over welke methode van celgetalbepaling voor u het beste is. Op de praktijk hebben wij een celgetalmeter, zodat u voor individuele koeien kunt laten bepalen hoe het celgetal is; dit kan zowel op koe- als op kwartierniveau. De soort droogzetters. Als u al een eerstekeuzemiddel gebruikt en de resultaten zijn goed, dan kunt u dit voor koeien met een verhoogd celgetal op moment van droogzetten blijven gebruiken. Indien u nu tweedekeuzeantibiotica gebruikt, overleg dan met uw dierenarts of u een eerstekeuzemiddel kunt gaan gebruiken of dat wij een aanvullend plan van aanpak moeten opstellen. Tweedekeuzedroogzetters (bijvoorbeeld Supermastidol®) mogen wij niet meer aan de balie meegeven. Bij het overgaan naar selectief droogzetten is het belangrijk het uiergezondheidsmanagement te optimaliseren. De extra gevallen van klinische mastitis door het wegvallen van de preventieve werking van antibiotica kunnen vaak geminimaliseerd worden door het uiergezondheidsmanagement in de droogstand te verbeteren. Denk hierbij aan:   - Verlagen infectiedruk De roosters en ligboxen van de droge koeien 2x daags schoonmaken en voldoende en schone bodembedekking in de ligbox. Een schone afkalfstal, die niet gecombineerd is met de ziekenstal. De spenen van de droge koeien in de eerste week na droogzetten dagelijks desinfecteren en het uier dagelijks controleren. Vliegpreventie toepassen. - Verhogen weerstand  De lactatie gestructureerd afbouwen, zodat de melkproductie bij het droogzetten zo laag mogelijk is (bij voorkeur <12 kg per dag). De droge koeien een uitgebalanceerd droogstandsrantsoen geven, inclusief droogstandsmineralen, met dagelijkse controle van pensvulling en voeropname. Eens per vier weken de conditie van de droogstaande koeien monitoren. Koeien die een half punt in conditie toe- of afnemen met de dierenarts bespreken. Koeien voor het droogzetten preventief bekappen: een kreupele koe vreet minder. Geen overbezetting in de stal (minimaal één vreet- en ligplek per koe). - Melken Na de laatste melkbeurt voor de droogstand behandelen met een speendesinfectans. De spenen na het melken desinfecteren. Voorkomen dat de koeien binnen 30 minuten na het melken kunnen gaan liggen. De koe binnen 6 uur na afkalven volledig uitmelken. Het gebruik van een teat-sealer (Orbeseal®). Deze vormt een soort plug in de speen waardoor bacteriën minder snel binnen kunnen treden. Overleg met uw dierenarts of dit voor u bruikbaar is.  

Contact

Garderbroekerweg 131a
3774 JC  Kootwijkerbroek

Tel.: 0342-442740
info@dapmiddennederland.nl

Klik hier voor routebeschrijving.

Openingstijden

Doordeweeks zijn wij geopend van 8.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00 uur. 

's Zaterdags zijn wij gesloten.

Voor spoedgevallen zijn wij 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer 0342-442740.

Naar contact