Annet Spaans

Annet Spaans

dierenarts en praktijkeigenaar

Annet is sinds dierendag 1996 dierenarts en heeft nog steeds veel plezier in haar werk. Zij is direct na haar studie aan het werk gegaan bij DAP Midden Nederland en is sinds het vertrek van Erwin Zegers op 1 januari 2020 enige eigenaar van de dierenartsenpraktijk. Naast het leiding geven aan de medewerkers vult zij haar afwisselende dagen voornamelijk met bezoeken aan melkvee- en vleeskalverenbedrijven, en het onderzoeken en behandelen van gezelschapsdieren. Annet doet bij de gezelschapsdieren de meeste operaties, om logistieke redenen overigens meestal ’s ochtends.

De meeste melkveeboeren zien haar maandelijks voor echografie vruchtbaarheid en het onthoornen van de kalveren en natuurlijk voor het bespreken van de gezondheid van de veestapel. Daarnaast begeleidt ze de bedrijven met het maken van gezondheids- en behandelplannen, en bijvoorbeeld het Koekompas en Koe-alert.

De kalverbedrijven – zowel blankvlees als startersrosé – bezoekt zij vooral in de eerste zes weken na opzet. Dan gaat het om de tweewekelijkse beoordeling van het koppel en het bespreken en uitvoeren van eventuele behandelingen. De rosékalveren op de afmestbedrijven bezoeken we minimaal eens in de drie maanden. Natuurlijk maakt zij ook gezondheids- en behandelplannen voor de kalverbedrijven.