Melkvee

DIERENARTSENPRAKTIJK MIDDEN NEDERLAND

open van maandag t/m vrijdag
8.00-12.00 en 13.00-17.00 uur

0342-442740 (ook bij spoed)

Algemeen

Wij werken met twee geborgde rundveedierenartsen. Uiteraard verzorgen we bedrijfsbehandelplannen, Koekompas, Koe-alert en bedrijfsgezondheidsplannen. Wij vullen deze in met praktische en bruikbare adviezen. De jongveeopfok heeft specifiek onze aandacht. Daarnaast doen we vruchtbaarheidsbegeleiding, zodat de tussenkalftijd beperkt blijft. Met onze kennis over uiergezondheid kunnen we het celgetal laag houden, en we hebben een celgetalmeter op de praktijk staan waarmee we binnen enkele minuten het celgetal kunnen aflezen.

Aanbevelingen

Drenchen

Drenchen is het toedienen van een grote hoeveelheid water met daarin opgelost elektrolyten en voedingsstoffen. In gezonde omstandigheden drinkt een koe heel veel water. Dat water is nodig is voor haar eigen levensbehoefte (ongeveer 30 liter) en voor de productie van elke liter melk. Een koe drinkt dus  tientallen liters per dag, en nog meer bij warmere temperaturen.

Een zieke koe drinkt vaak te weinig, of is minder in staat om te drinken (door bijvoorbeeld melkziekte), en zal dus snel te weinig water opnemen. Voor het herstel van deze koeien is het zeer belangrijk om zo snel mogelijk veel water met elektrolyten en voedingsstoffen binnen te krijgen. Dit kan door middel van drenchen. Hierbij wordt een sonde tot in de pens gebracht en met een pomp zo’n 30 liter water met supplementen ingebracht.

Drenchen is nuttig in gevallen van:

  • grote vochtbehoefte (afkalven, operaties)
  • vochtverlies (diarree)
  • te weinig vochtopname (koorts, stofwisselingsstoornissen zoals lebmaagkanteling, melkziekte en slepende melkziekte)

Koudestress bij kalveren

Als de temperatuur onder de 10 °C daalt is het van belang extra goed op uw kalveren te letten. De comfortzone van een kalf ligt tussen de 15 en 25 °C. Onder de 10 °C heeft een kalf extra energie nodig. Zorg voor:

  • zo snel mogelijk biest
  • een schone en droge ligplek uit de wind (evt. iglo’s draaien)
  • een kalverdekje

Als de temperatuur echt onderuit gaat moet extra energie in de vorm van geconcentreerdere melk (10 tot 15 gram meer melkpoeder per liter) gegeven worden en dan het liefst drie keer daags. Temperatuur van de melk 42°C.

Bij iets oudere dieren: drinkwater opwarmen en kalveren onder de drie maanden niet op de roosters houden maar in schone, droge strohokken.

 

Gezondheid en Medicijnen

Rispoval IntraNasaal

Ervaringen van veehouder met Rispoval

Richtlijn droogzetten

Sinds 1 januari 2013 is het preventieve gebruik van antibiotica wettelijk verboden. Dit betekent dat het preventieve gebruik van droogzetters niet langer is toegestaan.

Omdat niet alle koeien drooggezet kunnen worden zonder antibiotica is er een richtlijn droogzetten opgesteld. Hierin staat dat er alleen antibiotica mogen worden gebruikt als er een infectie in het uier aanwezig is. Om deze infectie aan te tonen worden de volgende criteria aangehouden: vaarzen met een celgetal boven 150.000 mogen behandeld worden met antibiotica, voor koeien geldt een celgetal boven de 50.000. Dit celgetal moet in de laatste zes weken voor droogzetten zijn bepaald. Celgetalbepaling kan via de MPR, de Gezondheidsdienst of bij ons op de praktijk. Hier hebben wij een celgetalmeter staan, zodat u voor individuele koeien kunt laten bepalen hoe het celgetal is; dit kan zowel op koe- als op kwartierniveau. De uitslagen dienen in het bedrijfsdossier worden vastgelegd.

Behandel na de laatste melkbeurt voor de droogstand de spenen met een speendesinfectans en gebruik daarna een droogzetter en/of een teat-sealer (Orbeseal®). Deze vormt een soort plug in de speen waardoor bacteriën minder snel binnen kunnen treden.

U verhoogt de uiergezondheid door de infectiedruk te verlagen. Maak de roosters en ligboxen van de droge koeien twee keer per dag schoon en zorg voor voldoende en schone bodembedekking in de ligbox. Zorg voor een schone afkalfstal, die niet gecombineerd is met de ziekenstal. De spenen van de droge koeien moeten in de eerste week na droogzetten dagelijks gedesinfecteerd worden en het uier moet dagelijks worden gecontroleerd. Start vroeg in het voorjaar met vliegenbestrijding.

U kunt de uiergezondheid ook verbeteren door de weerstand te verhogen. Bouw de lactatie gestructureerd af, zodat de melkproductie bij het droogzetten zo laag mogelijk is (bij voorkeur <12 kg per dag). Geef de droge koeien een uitgebalanceerd droogstandsrantsoen inclusief droogstandsmineralen, en controleer dagelijkse de pensvulling en voeropname. Monitor eens per vier weken de conditie van de droogstaande koeien. Koeien die een half punt in conditie toe- of afnemen moeten met de dierenarts worden besproken. Bekap de koeien voor het droogzetten: een kreupele koe vreet minder. Voorkom overbezetting in de stal (minimaal één vreet- en ligplek per koe).

Handige links

Informatie over en normen voor dierdagdoseringen antibiotica:

autoriteitdiergeneesmiddelen.nl

Informatie over uiergezondheid:

gddiergezondheid.nl

Verwerper bloedtappen

Brucellose komt in Nederland niet meer voor. Om dat zo te houden zijn veehouders verplicht om dieren die verwerpen tussen de 100 en 260 dagen binnen zeven dagen te laten onderzoeken op brucellose. De overheid vergoedt de kosten voor het zogenoemde verwerpersbloedje.

Crypto

Kalveren kunnen om verschillende redenen diarree krijgen. Hoe kun je dat voorkomen? We richten ons in dit bericht vooral op de besmetting door de parasiet cryptosporidium parvum.